1.

شناسنامه: سال بیست و هفتم، شماره پیاپی (62)، شماره دوم، تابستان1395


2.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تعلق‌مندی نسبت به محیط زیست (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

صفحه 1-16
عبدالحسین کلانتری؛ مسعود کیانپور؛ وحید مزیدی شرف آبادی؛ مجتبی لشگری

3.

تبیین جامعه‌شناختی زمینه‌های اجتماعی پرورش و گریز نخبگان در شهر بندرعباس

صفحه 17-42
نادر افقی؛ حمید عباداللهی؛ سمیره علی پور

4.

نقش سبک‌های هویتی در تبیین هویت ملی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان)

صفحه 43-60
راضیه مهرابی کوشکی؛ جواد امام جمعه زاده؛ حسین مسعودنیا؛ علی ربانی خوراسگانی

5.

تأثیر مداخله‌ای نگرش مسؤولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسؤولانه زیست محیطی

صفحه 61-80
محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ لیلا علوی

6.

پیش‌بینی رفتارهای وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه‏های شهرکرد با توجه به خصوصیات جمعیت‏شناختی و روان‌شناختی آنان

صفحه 81-92
بی بی عشرت زمانی؛ زهرا بابادی عکاشه؛ یاسمین عابدینی

7.

بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی در شهر یاسوج

صفحه 93-110
اصغر میرفردی؛ فروغ فرجی

8.

تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان شریعتی تهران)

صفحه 111-126
علی نصر اصفهانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری

9.

مطالعه تعیین‌کننده‌های سازمانی و فراسازمانی رضایت شغلی کارکنان یک شرکت خدماتی

صفحه 127-140
حسین افراسیابی

10.

رابطه تغییر سازمانی بر اساس عوامل مدیریتی با عملکرد سازمانی

صفحه 141-156
حسن قلاوندی

11.

بررسی تأثیر ویژگی‏های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی برای توسعه ظرفیت‏های سازمانی در دانشگاه‌های شهر همدان

صفحه 157-174
محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ ایمان کریمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب