1.

شماره5 متن پاییز و زمستان90


2.

جلد5


3.

بررسی ساختار عروضی قصاید فارسی

صفحه 1-14
محمّد رضا برزگر خالقی؛ وحیده نوروز زاده چگینی

4.

اهمیت و انواع ابهام در پژوهش‌ها

صفحه 15-36
قهرمان شیری

5.

ساختار تشبیه مرکّب در شعر منوچهری دامغانی و فرّخی سیستانی

صفحه 37-54
محمد حکیم آذر

6.

بررسی و تحلیل تشبیهات و استعارات تاریخ جهانگشای جوینی

صفحه 55-72
فریدون طهماسبی؛ پگاه تلاوری

7.

بازنگری بحث اطناب در کتب بلاغی

صفحه 73-92
یحیی کاردگر

8.

تحلیل اشعار سیّد حسن حسینی از منظر صور خیال

صفحه 93-116
احمد کریمی؛ کلثوم وقاری

9.

نقد استعاره تمثیلیه در کتب بلاغی

صفحه 117-138
علی سینا رخشنده مند

10.

بررسی و تحلیل نقش امر و نهی در آثار فارسی عین‌القضات همدانی

صفحه 139-150
معصومه محمّدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب