1.

تأثیر برنامه آموزشی مثبت‌نگری بر شادکامی و باورهای غیرمنطقی نوجوانان بزهکار

صفحه 1-14
معصومه رعیت ابراهیم‌آبادی؛ علی‌اکبر ارجمندنیا؛ غلامعلی افروز

2.

بررسی ویژگی‌های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه ویژگی‌های روانشناسی مثبت در دانشجویان

صفحه 26-15
زهره قربانی؛ شکوه السادات بنی جمالی؛ فریده عامری؛ زهره خسروی؛ غلامرضا دهشیری

3.

تأثیر آموزش شادکامی بر باورهای غیرمنطقی نوجوانان دختر تحت پوشش سازمان بهزیستی

صفحه 40-27
سحر نرماشیری؛ مهوش رقیبی؛ مهرداد مظاهری

4.

تأثیر آموزش کاربرد عملی مهارت‌های روابط صمیمانه بر میزان رضایت جنسی و شادمانی زناشویی زنان متاهل

صفحه 52-41
فهیمه خمسه؛ کیانوش زهراکار؛ فرشاد محسن‌زاده

5.

تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بزهکاران نوجوان

صفحه 64-53
زهرا نیک منش؛ مریم زندوکیلی

6.

تأثیر خوش‌بینی آموخته‎شده بر انگیزش پیشرفت و تاب‌آوری تحصیلی نوجوانان دختر.

صفحه 80-65
ملوک خادمی؛ محبوبه السادات کدخدایی

7.

الگوی ساختاری تأثیر شدت تخطی‌ها، همدلی، احساس گناه و شرمساری، رفتارهای دلجویی و بخشایشگری ادراک شده با خودبخشایشگری در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان.

صفحه 98-81
محمدعلی نادی؛ بهاره لبکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب