1.

شماره 14 متن پاییز و زمستان94


2.

بررسی مبانی فلسفی دین صابئین مندائی و استخراج آموزه‌های تربیتی از آن‌ها

صفحه 1-16
عزیز سواری؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید جلال هاشمی؛ قیس مغشغش السعدی

3.

ارتباطات‌میان‌ادیانی (تعریف،مفاهیم،جایگاه)

صفحه 17-38
حسن بشیر؛ علی اکبر صافی اصفهانی؛ محمد وحید صافی اصفهانی

4.

سیمای شادی در عهد جدید و نقد آن از چشم‌انداز قرآن کریم

صفحه 39-56
اعظم پرچم؛ مهدی رجائی

5.

تحلیلی از مبانی و مؤلفه‌های مثبت‌اندیشی و راهکارهای پیدایش آن در اسلام و عهدجدید

صفحه 57-74
زهرا محققیان؛ مسعود اذربایجانی

6.

همانندی‌های علی(ع) و عیسی(ع) در سنت اسلامی

صفحه 75-88
علی اشرف امامی؛ سروش قنبری؛ مهدی حسن زاده

7.

الگوی ارتباطات میان‌فرهنگی مسلمانان با مسیحیان در قرآن کریم

صفحه 89-106
حبیب‌رضا ارزانی؛ حامد اهتمام

8.

روح و سرنوشت آن بعد از مرگ در آیین جینه

صفحه 107-124
محمد مهدی علیمردی؛ بنفشه متقی

9.

«حق حیات» در ادیان توحیدی

صفحه 125-138
محمدرضا احسانی مطلق؛ احمدرضا مفتاح

10.

جنبش اصلاح‌طلبی یهود و چالش‌های آن در دوران مدرن

صفحه 139-148
حسین سلیمانی؛ سید ابراهیم موسوی

11.

بررسی دیدگاه «ادوارد تایلور» و «جیمز فریزر» درباره خاستگاه و تکامل دین

صفحه 149-162
علیرضا خواجه گیر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب