1.

شماره 4 متن زمستان89


2.

مقایسه و نقد براهین اثبات وجود خدا از منظر ملاصدرا و آکوئیناس

صفحه 1-18
قاسم کاکایی؛ منصوره رحمانی

3.

قرائتی بین ادیانی از انسان کامل با رویکرد عرفانی

صفحه 19-38
محمد کاظم شاکر؛ فاطمه سادات موسوی

4.

پژوهشی در حیث التفاتی برنتانو و تطبیق آن با نظریه اضافه فخر رازی

صفحه 39-52
علی حقی؛ ملیحه زختاره

5.

نسبت نظریه عدالت جان رالز با فلسفه اخلاق کانت و فلسفه حق هگل

صفحه 53-72
هژیر مهری؛ عسکر دیرباز

6.

تأملی در مبانی اختلاف نظر ابن سینا و ملاصدرا پیرامون صادر اول و انطباق آن با حقیقت محمدیه (ص)

صفحه 73-88
فروغ السادات رحیم پور

7.

نقد و بررسی دیدگاه دیویس درباره تجربه دینی وحیانی (الهامی)

صفحه 89-100
علی شیروانی

8.

تشابه و تمایز دیدگاه غزالی و توماس آکوئینی در مسأله رؤیت الهی

صفحه 101-114
تقی اجیه؛ محمد مهدی مشکاتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب