محمدشفیع, محبوبه, نیستانی, محمدرضا, میرشاه جعفری, ابراهیم, تقوائی, ویدا. (1402). تبیین نشانگرهای بهبودکیفیت ارزشیابی توانمندی های فراگیران در آموزش عالی فنی و حرفه ای با تأکید بر مهارت محوری و قابلیت اشتغال. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 18(2), 111-134. doi: 10.22108/nea.2024.137501.1901
محبوبه محمدشفیع; محمدرضا نیستانی; ابراهیم میرشاه جعفری; ویدا تقوائی. "تبیین نشانگرهای بهبودکیفیت ارزشیابی توانمندی های فراگیران در آموزش عالی فنی و حرفه ای با تأکید بر مهارت محوری و قابلیت اشتغال". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 18, 2, 1402, 111-134. doi: 10.22108/nea.2024.137501.1901
محمدشفیع, محبوبه, نیستانی, محمدرضا, میرشاه جعفری, ابراهیم, تقوائی, ویدا. (1402). 'تبیین نشانگرهای بهبودکیفیت ارزشیابی توانمندی های فراگیران در آموزش عالی فنی و حرفه ای با تأکید بر مهارت محوری و قابلیت اشتغال', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 18(2), pp. 111-134. doi: 10.22108/nea.2024.137501.1901
محمدشفیع, محبوبه, نیستانی, محمدرضا, میرشاه جعفری, ابراهیم, تقوائی, ویدا. تبیین نشانگرهای بهبودکیفیت ارزشیابی توانمندی های فراگیران در آموزش عالی فنی و حرفه ای با تأکید بر مهارت محوری و قابلیت اشتغال. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1402; 18(2): 111-134. doi: 10.22108/nea.2024.137501.1901


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب