شبیری, زهرا سادات, عسگری, الهه, امینی, کیومرث. (1403). تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(49), 95-109. doi: 10.22108/bjm.2024.140026.1572
زهرا سادات شبیری; الهه عسگری; کیومرث امینی. "تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 49, 1403, 95-109. doi: 10.22108/bjm.2024.140026.1572
شبیری, زهرا سادات, عسگری, الهه, امینی, کیومرث. (1403). 'تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(49), pp. 95-109. doi: 10.22108/bjm.2024.140026.1572
شبیری, زهرا سادات, عسگری, الهه, امینی, کیومرث. تغییرات بیان ژن‌های vanA و vanB باکتری استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس تحت تیمار با متابولیت‌های ثانویه‌ی سیانوباکتر آنابنا. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1403; 13(49): 95-109. doi: 10.22108/bjm.2024.140026.1572


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب