. (1402). فایل کامل مقالات،سال دوم،شماره اول،پیاپی (سه)، بهار و تابستان 1403. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2(1), 1-270.
. "فایل کامل مقالات،سال دوم،شماره اول،پیاپی (سه)، بهار و تابستان 1403". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2, 1, 1402, 1-270.
. (1402). 'فایل کامل مقالات،سال دوم،شماره اول،پیاپی (سه)، بهار و تابستان 1403', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2(1), pp. 1-270.
. فایل کامل مقالات،سال دوم،شماره اول،پیاپی (سه)، بهار و تابستان 1403. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1402; 2(1): 1-270.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب