. (1402). سال سیزدهم، شماره یک،شماره پیاپی 48، بهار 1402. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), 1-138.
. "سال سیزدهم، شماره یک،شماره پیاپی 48، بهار 1402". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 1, 1402, 1-138.
. (1402). 'سال سیزدهم، شماره یک،شماره پیاپی 48، بهار 1402', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), pp. 1-138.
. سال سیزدهم، شماره یک،شماره پیاپی 48، بهار 1402. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1402; 13(1): 1-138.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب