شایان یگانه, علی اکبر, زنگنه اسدی, محمد علی, امیر احمدی, ابوالقاسم. (1402). ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها و ژئوکانزرویشنِ ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی با استفاده از مدل بومی شایان یگانه و همکاران و مقایسۀ این مدل با مدل‌های جهانی کومانسکو، فاسولاس، بریلها. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), 1-20. doi: 10.22108/sppl.2023.136500.1694
علی اکبر شایان یگانه; محمد علی زنگنه اسدی; ابوالقاسم امیر احمدی. "ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها و ژئوکانزرویشنِ ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی با استفاده از مدل بومی شایان یگانه و همکاران و مقایسۀ این مدل با مدل‌های جهانی کومانسکو، فاسولاس، بریلها". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 1, 1402, 1-20. doi: 10.22108/sppl.2023.136500.1694
شایان یگانه, علی اکبر, زنگنه اسدی, محمد علی, امیر احمدی, ابوالقاسم. (1402). 'ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها و ژئوکانزرویشنِ ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی با استفاده از مدل بومی شایان یگانه و همکاران و مقایسۀ این مدل با مدل‌های جهانی کومانسکو، فاسولاس، بریلها', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), pp. 1-20. doi: 10.22108/sppl.2023.136500.1694
شایان یگانه, علی اکبر, زنگنه اسدی, محمد علی, امیر احمدی, ابوالقاسم. ارزیابی ژئومورفوسایت‌ها و ژئوکانزرویشنِ ژئوپارک پیشنهادی غرب خراسان رضوی با استفاده از مدل بومی شایان یگانه و همکاران و مقایسۀ این مدل با مدل‌های جهانی کومانسکو، فاسولاس، بریلها. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1402; 13(1): 1-20. doi: 10.22108/sppl.2023.136500.1694


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب