. (1402). متن کامل مقالات ،سال اول ،شماره یک،پیاپی (1)،بهار و تابستان1402. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1(1), 1-285.
. "متن کامل مقالات ،سال اول ،شماره یک،پیاپی (1)،بهار و تابستان1402". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1, 1, 1402, 1-285.
. (1402). 'متن کامل مقالات ،سال اول ،شماره یک،پیاپی (1)،بهار و تابستان1402', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1(1), pp. 1-285.
. متن کامل مقالات ،سال اول ،شماره یک،پیاپی (1)،بهار و تابستان1402. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1402; 1(1): 1-285.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب