. (1402). سال چهاردهم، شماره بیست و هفتم، پاییز و زمستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 14(27), 1-192.
. "سال چهاردهم، شماره بیست و هفتم، پاییز و زمستان 1401". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 14, 27, 1402, 1-192.
. (1402). 'سال چهاردهم، شماره بیست و هفتم، پاییز و زمستان 1401', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 14(27), pp. 1-192.
. سال چهاردهم، شماره بیست و هفتم، پاییز و زمستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1402; 14(27): 1-192.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب