. (1401). سال سیزدهم، شماره چهارم، زمستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(4), 1-134.
. "سال سیزدهم، شماره چهارم، زمستان 1401". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 4, 1401, 1-134.
. (1401). 'سال سیزدهم، شماره چهارم، زمستان 1401', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(4), pp. 1-134.
. سال سیزدهم، شماره چهارم، زمستان 1401. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 13(4): 1-134.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب