ارجمندزاده, رضا, الماسی, علیرضا, نباتیان, قاسم, لی, چیولی, نوریان, سارا, جعفری, تیمور. (1401). سن‏‌سنجی U-Pb زیرکن، زمین‏‌شیمی و زمین‏‌شناسی گرانیتوییدهای نیمه‌ژرف شترسنگ، جنوب قوچان (شمال‌خاوری ایران). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(3), 105-130. doi: 10.22108/ijp.2022.132228.1263
رضا ارجمندزاده; علیرضا الماسی; قاسم نباتیان; چیولی لی; سارا نوریان; تیمور جعفری. "سن‏‌سنجی U-Pb زیرکن، زمین‏‌شیمی و زمین‏‌شناسی گرانیتوییدهای نیمه‌ژرف شترسنگ، جنوب قوچان (شمال‌خاوری ایران)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 3, 1401, 105-130. doi: 10.22108/ijp.2022.132228.1263
ارجمندزاده, رضا, الماسی, علیرضا, نباتیان, قاسم, لی, چیولی, نوریان, سارا, جعفری, تیمور. (1401). 'سن‏‌سنجی U-Pb زیرکن، زمین‏‌شیمی و زمین‏‌شناسی گرانیتوییدهای نیمه‌ژرف شترسنگ، جنوب قوچان (شمال‌خاوری ایران)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(3), pp. 105-130. doi: 10.22108/ijp.2022.132228.1263
ارجمندزاده, رضا, الماسی, علیرضا, نباتیان, قاسم, لی, چیولی, نوریان, سارا, جعفری, تیمور. سن‏‌سنجی U-Pb زیرکن، زمین‏‌شیمی و زمین‏‌شناسی گرانیتوییدهای نیمه‌ژرف شترسنگ، جنوب قوچان (شمال‌خاوری ایران). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 13(3): 105-130. doi: 10.22108/ijp.2022.132228.1263


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب