بهرامی, فرزاد, جیحونی, آمنه, ابراهیمی کردلر, علی, صفری, حسین. (1401). قیمت‎‍گذاری کاهشی محصولات فسادپذیر با تقاضای وابسته به قیمت و زمان و در نظر گرفتن دو بار تخفیف در طول دورۀ فروش (مطالعۀ موردی: فروشگاه‎‍های زنجیره‎‍ای افق کوروش). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(3), 25-46. doi: 10.22108/jpom.2022.127521.1347
فرزاد بهرامی; آمنه جیحونی; علی ابراهیمی کردلر; حسین صفری. "قیمت‎‍گذاری کاهشی محصولات فسادپذیر با تقاضای وابسته به قیمت و زمان و در نظر گرفتن دو بار تخفیف در طول دورۀ فروش (مطالعۀ موردی: فروشگاه‎‍های زنجیره‎‍ای افق کوروش)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 3, 1401, 25-46. doi: 10.22108/jpom.2022.127521.1347
بهرامی, فرزاد, جیحونی, آمنه, ابراهیمی کردلر, علی, صفری, حسین. (1401). 'قیمت‎‍گذاری کاهشی محصولات فسادپذیر با تقاضای وابسته به قیمت و زمان و در نظر گرفتن دو بار تخفیف در طول دورۀ فروش (مطالعۀ موردی: فروشگاه‎‍های زنجیره‎‍ای افق کوروش)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(3), pp. 25-46. doi: 10.22108/jpom.2022.127521.1347
بهرامی, فرزاد, جیحونی, آمنه, ابراهیمی کردلر, علی, صفری, حسین. قیمت‎‍گذاری کاهشی محصولات فسادپذیر با تقاضای وابسته به قیمت و زمان و در نظر گرفتن دو بار تخفیف در طول دورۀ فروش (مطالعۀ موردی: فروشگاه‎‍های زنجیره‎‍ای افق کوروش). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1401; 13(3): 25-46. doi: 10.22108/jpom.2022.127521.1347


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب