. (1400). شناسنامه علمی : سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 48، پاییز 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(3), -. doi: 10.22108/far.2021.26726
. "شناسنامه علمی : سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 48، پاییز 1400". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 3, 1400, -. doi: 10.22108/far.2021.26726
. (1400). 'شناسنامه علمی : سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 48، پاییز 1400', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(3), pp. -. doi: 10.22108/far.2021.26726
. شناسنامه علمی : سال سیزدهم، شماره سوم، پیاپی 48، پاییز 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 13(3): -. doi: 10.22108/far.2021.26726


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب