. (1400). سال سیزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 24، بهار و تابستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), -.
. "سال سیزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 24، بهار و تابستان 1400". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 1, 1400, -.
. (1400). 'سال سیزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 24، بهار و تابستان 1400', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), pp. -.
. سال سیزدهم، شماره اول، شماره ترتیبی 24، بهار و تابستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 13(1): -.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب