. (1400). دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی (84)، زمستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 32(4), 1-154.
. "دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی (84)، زمستان 1400". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 32, 4, 1400, 1-154.
. (1400). 'دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی (84)، زمستان 1400', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 32(4), pp. 1-154.
. دوره 32، شماره 4 - شماره پیاپی (84)، زمستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 32(4): 1-154.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب