. (781). نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 48، تابستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(2), -. doi: 10.22108/far.1400.26229
. "نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 48، تابستان 1400". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 2, 781, -. doi: 10.22108/far.1400.26229
. (781). 'نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 48، تابستان 1400', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(2), pp. -. doi: 10.22108/far.1400.26229
. نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال سیزدهم، شماره دوم، پیاپی 48، تابستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 781; 13(2): -. doi: 10.22108/far.1400.26229


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب