. (1402). نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 47، بهار 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), -. doi: 10.22108/far.1400.26228
. "نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 47، بهار 1400". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 1, 1402, -. doi: 10.22108/far.1400.26228
. (1402). 'نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 47، بهار 1400', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), pp. -. doi: 10.22108/far.1400.26228
. نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال سیزدهم، شماره اول، پیاپی 47، بهار 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1402; 13(1): -. doi: 10.22108/far.1400.26228


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب