. (1400). پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال هفتم، شماره دوم ، پیاپی 26، تابستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(2), -. doi: 10.22108/ppls.2021.26200
. "پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال هفتم، شماره دوم ، پیاپی 26، تابستان 1400". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7, 2, 1400, -. doi: 10.22108/ppls.2021.26200
. (1400). 'پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال هفتم، شماره دوم ، پیاپی 26، تابستان 1400', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(2), pp. -. doi: 10.22108/ppls.2021.26200
. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال هفتم، شماره دوم ، پیاپی 26، تابستان 1400. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 7(2): -. doi: 10.22108/ppls.2021.26200


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب