. (1399). پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال ششم، شماره اول، پیاپی 21، بهار 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6(1), -. doi: 10.22108/ppls.2020.26115
. "پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال ششم، شماره اول، پیاپی 21، بهار 1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6, 1, 1399, -. doi: 10.22108/ppls.2020.26115
. (1399). 'پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال ششم، شماره اول، پیاپی 21، بهار 1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 6(1), pp. -. doi: 10.22108/ppls.2020.26115
. پژوهشنامه روانشناسی مثبت، سال ششم، شماره اول، پیاپی 21، بهار 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 6(1): -. doi: 10.22108/ppls.2020.26115


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب