ارشادحسینی, محدثه, کشتکار, امیر رضا, حسینی, سیدموسی, افضلی, علی. (1400). تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال و روش تخمینگر شیب سن نمونة پژوهش: دشت یزد- اردکان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 32(4), 87-106. doi: 10.22108/gep.2021.127620.1404
محدثه ارشادحسینی; امیر رضا کشتکار; سیدموسی حسینی; علی افضلی. "تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال و روش تخمینگر شیب سن نمونة پژوهش: دشت یزد- اردکان". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 32, 4, 1400, 87-106. doi: 10.22108/gep.2021.127620.1404
ارشادحسینی, محدثه, کشتکار, امیر رضا, حسینی, سیدموسی, افضلی, علی. (1400). 'تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال و روش تخمینگر شیب سن نمونة پژوهش: دشت یزد- اردکان', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 32(4), pp. 87-106. doi: 10.22108/gep.2021.127620.1404
ارشادحسینی, محدثه, کشتکار, امیر رضا, حسینی, سیدموسی, افضلی, علی. تجزیه و تحلیل روند تغییرات زمانی کیفیت منابع آب زیرزمینی با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال و روش تخمینگر شیب سن نمونة پژوهش: دشت یزد- اردکان. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 32(4): 87-106. doi: 10.22108/gep.2021.127620.1404


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب