قمی اویلی, زینت, تقی پوریان, محمد جواد, مران جوری, مهدی, رحمتی, مریم. (1400). مروری نظامند بر ارزش ویژه برند با تکنیک فراترکیب: واکاوی عوامل تشکیل‌دهنده و پیامدهای آن از دیدگاه ترکیبی (مالی-مشتری ). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(2), 91-112. doi: 10.22108/nmrj.2021.125110.2245
زینت قمی اویلی; محمد جواد تقی پوریان; مهدی مران جوری; مریم رحمتی. "مروری نظامند بر ارزش ویژه برند با تکنیک فراترکیب: واکاوی عوامل تشکیل‌دهنده و پیامدهای آن از دیدگاه ترکیبی (مالی-مشتری )". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 2, 1400, 91-112. doi: 10.22108/nmrj.2021.125110.2245
قمی اویلی, زینت, تقی پوریان, محمد جواد, مران جوری, مهدی, رحمتی, مریم. (1400). 'مروری نظامند بر ارزش ویژه برند با تکنیک فراترکیب: واکاوی عوامل تشکیل‌دهنده و پیامدهای آن از دیدگاه ترکیبی (مالی-مشتری )', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(2), pp. 91-112. doi: 10.22108/nmrj.2021.125110.2245
قمی اویلی, زینت, تقی پوریان, محمد جواد, مران جوری, مهدی, رحمتی, مریم. مروری نظامند بر ارزش ویژه برند با تکنیک فراترکیب: واکاوی عوامل تشکیل‌دهنده و پیامدهای آن از دیدگاه ترکیبی (مالی-مشتری ). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 11(2): 91-112. doi: 10.22108/nmrj.2021.125110.2245


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب