علی محمدی, عارفه, ایلدرمی, علیرضا, میرسنجری, میر مهرداد, عابدیان, سحر. (1400). مسیریابی بهینة شبکة جاده‌ای با تأکید بر پارامترهای محیط طبیعی و بهره‌گیری از الگوریتم کمهزینهترین مسیر و سامانة اطلاعات جغرافیایی نمونة پژوهش: دلیجان- الیگودرز. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 32(2), 1-22. doi: 10.22108/gep.2021.126758.1389
عارفه علی محمدی; علیرضا ایلدرمی; میر مهرداد میرسنجری; سحر عابدیان. "مسیریابی بهینة شبکة جاده‌ای با تأکید بر پارامترهای محیط طبیعی و بهره‌گیری از الگوریتم کمهزینهترین مسیر و سامانة اطلاعات جغرافیایی نمونة پژوهش: دلیجان- الیگودرز". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 32, 2, 1400, 1-22. doi: 10.22108/gep.2021.126758.1389
علی محمدی, عارفه, ایلدرمی, علیرضا, میرسنجری, میر مهرداد, عابدیان, سحر. (1400). 'مسیریابی بهینة شبکة جاده‌ای با تأکید بر پارامترهای محیط طبیعی و بهره‌گیری از الگوریتم کمهزینهترین مسیر و سامانة اطلاعات جغرافیایی نمونة پژوهش: دلیجان- الیگودرز', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 32(2), pp. 1-22. doi: 10.22108/gep.2021.126758.1389
علی محمدی, عارفه, ایلدرمی, علیرضا, میرسنجری, میر مهرداد, عابدیان, سحر. مسیریابی بهینة شبکة جاده‌ای با تأکید بر پارامترهای محیط طبیعی و بهره‌گیری از الگوریتم کمهزینهترین مسیر و سامانة اطلاعات جغرافیایی نمونة پژوهش: دلیجان- الیگودرز. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 32(2): 1-22. doi: 10.22108/gep.2021.126758.1389


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب