فلاح بگتاش, رقیه, آدابی, محمد حسین, صادقی, عباس, امیدپور, آرمین. (1400). مطالعة ریزرخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در میدان نفتی خشت با تأکید بر خصوصیات مخزنی مطالعة موردی: حوضة رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 37(3), 1-34. doi: 10.22108/jssr.2021.127061.1198
رقیه فلاح بگتاش; محمد حسین آدابی; عباس صادقی; آرمین امیدپور. "مطالعة ریزرخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در میدان نفتی خشت با تأکید بر خصوصیات مخزنی مطالعة موردی: حوضة رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 37, 3, 1400, 1-34. doi: 10.22108/jssr.2021.127061.1198
فلاح بگتاش, رقیه, آدابی, محمد حسین, صادقی, عباس, امیدپور, آرمین. (1400). 'مطالعة ریزرخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در میدان نفتی خشت با تأکید بر خصوصیات مخزنی مطالعة موردی: حوضة رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 37(3), pp. 1-34. doi: 10.22108/jssr.2021.127061.1198
فلاح بگتاش, رقیه, آدابی, محمد حسین, صادقی, عباس, امیدپور, آرمین. مطالعة ریزرخساره‌ها و فرایندهای دیاژنزی سازند آسماری در میدان نفتی خشت با تأکید بر خصوصیات مخزنی مطالعة موردی: حوضة رسوبی زاگرس، فارس، جنوب غرب ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 37(3): 1-34. doi: 10.22108/jssr.2021.127061.1198


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب