. (1398). نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گیاهی ایران، سال یازدهم، شماره چهل و دوم، زمستان1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(4), 1-106. doi: 10.22108/ijpb.2019.25559
. "نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گیاهی ایران، سال یازدهم، شماره چهل و دوم، زمستان1398". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 4, 1398, 1-106. doi: 10.22108/ijpb.2019.25559
. (1398). 'نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گیاهی ایران، سال یازدهم، شماره چهل و دوم، زمستان1398', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(4), pp. 1-106. doi: 10.22108/ijpb.2019.25559
. نشریه علمی پژوهشی زیست شناسی گیاهی ایران، سال یازدهم، شماره چهل و دوم، زمستان1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 11(4): 1-106. doi: 10.22108/ijpb.2019.25559


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب