. (1399). شناسنامه علمی :سال دوازدهم، شماره چهارم، پیاپی 46، زمستان 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(3), -. doi: 10.22108/far.2020.25539
. "شناسنامه علمی :سال دوازدهم، شماره چهارم، پیاپی 46، زمستان 1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12, 3, 1399, -. doi: 10.22108/far.2020.25539
. (1399). 'شناسنامه علمی :سال دوازدهم، شماره چهارم، پیاپی 46، زمستان 1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(3), pp. -. doi: 10.22108/far.2020.25539
. شناسنامه علمی :سال دوازدهم، شماره چهارم، پیاپی 46، زمستان 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 12(3): -. doi: 10.22108/far.2020.25539


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب