. (1399). دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی (79)،پاییز 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 31(3), 1-148. doi: دوره31،شماره3-شمارهپیاپی(79)،پاییز1399
. "دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی (79)،پاییز 1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 31, 3, 1399, 1-148. doi: دوره31،شماره3-شمارهپیاپی(79)،پاییز1399
. (1399). 'دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی (79)،پاییز 1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 31(3), pp. 1-148. doi: دوره31،شماره3-شمارهپیاپی(79)،پاییز1399
. دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی (79)،پاییز 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 31(3): 1-148. doi: دوره31،شماره3-شمارهپیاپی(79)،پاییز1399


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب