امیدیان فر, سیاوش, رهگشای, محمد, منصف, ایمان. (1399). کاربرد داده‏‌های زمین‌شیمیایی برای تعیین توان کانه‏‌زایی گرانیتوییدهای محدودة حنار به‌عنوان بخشی از پلوتونیسم ترشیر در بلوک لوت (خاور ایران) ). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(2), 19-36. doi: 10.22108/ijp.2020.114566.1114
سیاوش امیدیان فر; محمد رهگشای; ایمان منصف. "کاربرد داده‏‌های زمین‌شیمیایی برای تعیین توان کانه‏‌زایی گرانیتوییدهای محدودة حنار به‌عنوان بخشی از پلوتونیسم ترشیر در بلوک لوت (خاور ایران) )". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 2, 1399, 19-36. doi: 10.22108/ijp.2020.114566.1114
امیدیان فر, سیاوش, رهگشای, محمد, منصف, ایمان. (1399). 'کاربرد داده‏‌های زمین‌شیمیایی برای تعیین توان کانه‏‌زایی گرانیتوییدهای محدودة حنار به‌عنوان بخشی از پلوتونیسم ترشیر در بلوک لوت (خاور ایران) )', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(2), pp. 19-36. doi: 10.22108/ijp.2020.114566.1114
امیدیان فر, سیاوش, رهگشای, محمد, منصف, ایمان. کاربرد داده‏‌های زمین‌شیمیایی برای تعیین توان کانه‏‌زایی گرانیتوییدهای محدودة حنار به‌عنوان بخشی از پلوتونیسم ترشیر در بلوک لوت (خاور ایران) ). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 11(2): 19-36. doi: 10.22108/ijp.2020.114566.1114


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب