نصیری شیراز, زهرا, دهقان, سجاد, امامی, نصرالله. (1400). «همی بکشتی تا آدمی نماند شجاع» نقد آرا و عملکرد مصحّحان در بازیابی دو بیت منسوب به رودکی سمرقندی در منابع بلاغی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), 1-22. doi: 10.22108/rpll.2020.122276.1685
زهرا نصیری شیراز; سجاد دهقان; نصرالله امامی. "«همی بکشتی تا آدمی نماند شجاع» نقد آرا و عملکرد مصحّحان در بازیابی دو بیت منسوب به رودکی سمرقندی در منابع بلاغی". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13, 1, 1400, 1-22. doi: 10.22108/rpll.2020.122276.1685
نصیری شیراز, زهرا, دهقان, سجاد, امامی, نصرالله. (1400). '«همی بکشتی تا آدمی نماند شجاع» نقد آرا و عملکرد مصحّحان در بازیابی دو بیت منسوب به رودکی سمرقندی در منابع بلاغی', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 13(1), pp. 1-22. doi: 10.22108/rpll.2020.122276.1685
نصیری شیراز, زهرا, دهقان, سجاد, امامی, نصرالله. «همی بکشتی تا آدمی نماند شجاع» نقد آرا و عملکرد مصحّحان در بازیابی دو بیت منسوب به رودکی سمرقندی در منابع بلاغی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 13(1): 1-22. doi: 10.22108/rpll.2020.122276.1685


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب