باشکوه اجیرلو, محمد, سیف اللهی, ناصر, بیگی فیروزی, الله یار. (1400). تأثیر قابلیت‌های بازاریابی تجارت الکترونیکی و تجربۀ صادراتی بر عملکرد صادراتی: نقش میانجی کارایی توزیع (مورد مطالعه: کلیۀ شرکت‌های فعال در صنایع داخل کشور). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(2), 113-132. doi: 10.22108/nmrj.2021.124782.2224
محمد باشکوه اجیرلو; ناصر سیف اللهی; الله یار بیگی فیروزی. "تأثیر قابلیت‌های بازاریابی تجارت الکترونیکی و تجربۀ صادراتی بر عملکرد صادراتی: نقش میانجی کارایی توزیع (مورد مطالعه: کلیۀ شرکت‌های فعال در صنایع داخل کشور)". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 2, 1400, 113-132. doi: 10.22108/nmrj.2021.124782.2224
باشکوه اجیرلو, محمد, سیف اللهی, ناصر, بیگی فیروزی, الله یار. (1400). 'تأثیر قابلیت‌های بازاریابی تجارت الکترونیکی و تجربۀ صادراتی بر عملکرد صادراتی: نقش میانجی کارایی توزیع (مورد مطالعه: کلیۀ شرکت‌های فعال در صنایع داخل کشور)', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(2), pp. 113-132. doi: 10.22108/nmrj.2021.124782.2224
باشکوه اجیرلو, محمد, سیف اللهی, ناصر, بیگی فیروزی, الله یار. تأثیر قابلیت‌های بازاریابی تجارت الکترونیکی و تجربۀ صادراتی بر عملکرد صادراتی: نقش میانجی کارایی توزیع (مورد مطالعه: کلیۀ شرکت‌های فعال در صنایع داخل کشور). سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1400; 11(2): 113-132. doi: 10.22108/nmrj.2021.124782.2224


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب