محمدشفیع, محبوبه, نیستانی, محمدرضا, میرشاه جعفری, سید ابراهیم, تقوائی, ویدا. (1399). ارزیابی کیفیت برنامة درسی در آموزش‌‌های مهارتی؛ مطالعة موردی: رشتة معماری دانشکدة فنی‌وحرفه‌ای شریعتی تهران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 15(1), 79-102. doi: 10.22108/nea.2020.122481.1461
محبوبه محمدشفیع; محمدرضا نیستانی; سید ابراهیم میرشاه جعفری; ویدا تقوائی. "ارزیابی کیفیت برنامة درسی در آموزش‌‌های مهارتی؛ مطالعة موردی: رشتة معماری دانشکدة فنی‌وحرفه‌ای شریعتی تهران". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 15, 1, 1399, 79-102. doi: 10.22108/nea.2020.122481.1461
محمدشفیع, محبوبه, نیستانی, محمدرضا, میرشاه جعفری, سید ابراهیم, تقوائی, ویدا. (1399). 'ارزیابی کیفیت برنامة درسی در آموزش‌‌های مهارتی؛ مطالعة موردی: رشتة معماری دانشکدة فنی‌وحرفه‌ای شریعتی تهران', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 15(1), pp. 79-102. doi: 10.22108/nea.2020.122481.1461
محمدشفیع, محبوبه, نیستانی, محمدرضا, میرشاه جعفری, سید ابراهیم, تقوائی, ویدا. ارزیابی کیفیت برنامة درسی در آموزش‌‌های مهارتی؛ مطالعة موردی: رشتة معماری دانشکدة فنی‌وحرفه‌ای شریعتی تهران. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 15(1): 79-102. doi: 10.22108/nea.2020.122481.1461


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب