. (1399). سال دوازدهم ، شماره اول، پیاپی (43)، بهار 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(1), -. doi: 10.22108/far.2020.25226
. "سال دوازدهم ، شماره اول، پیاپی (43)، بهار 1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12, 1, 1399, -. doi: 10.22108/far.2020.25226
. (1399). 'سال دوازدهم ، شماره اول، پیاپی (43)، بهار 1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(1), pp. -. doi: 10.22108/far.2020.25226
. سال دوازدهم ، شماره اول، پیاپی (43)، بهار 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 12(1): -. doi: 10.22108/far.2020.25226


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب