غفاری زاده, آذین, مددکار حق جو, مریم. (1399). بررسی تأثیر پراکسیدهیدروژن بر زیست‌توده و شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک میکروجلبک salina Dunaliellaپیش‌تیمارشده با چهار تنظیم‌کنندۀ رشد گیاهی اکسین، جیبرلین، سیتوکینین و سالیسیلیک‌اسید. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(34), 87-104. doi: 10.22108/bjm.2020.122183.1285
آذین غفاری زاده; مریم مددکار حق جو. "بررسی تأثیر پراکسیدهیدروژن بر زیست‌توده و شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک میکروجلبک salina Dunaliellaپیش‌تیمارشده با چهار تنظیم‌کنندۀ رشد گیاهی اکسین، جیبرلین، سیتوکینین و سالیسیلیک‌اسید". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9, 34, 1399, 87-104. doi: 10.22108/bjm.2020.122183.1285
غفاری زاده, آذین, مددکار حق جو, مریم. (1399). 'بررسی تأثیر پراکسیدهیدروژن بر زیست‌توده و شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک میکروجلبک salina Dunaliellaپیش‌تیمارشده با چهار تنظیم‌کنندۀ رشد گیاهی اکسین، جیبرلین، سیتوکینین و سالیسیلیک‌اسید', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(34), pp. 87-104. doi: 10.22108/bjm.2020.122183.1285
غفاری زاده, آذین, مددکار حق جو, مریم. بررسی تأثیر پراکسیدهیدروژن بر زیست‌توده و شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک میکروجلبک salina Dunaliellaپیش‌تیمارشده با چهار تنظیم‌کنندۀ رشد گیاهی اکسین، جیبرلین، سیتوکینین و سالیسیلیک‌اسید. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 9(34): 87-104. doi: 10.22108/bjm.2020.122183.1285


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب