هاشمیان, ملیحه, گنجعلی, علی, چنیانی, منیره. (1399). تأثیر الیسیتورهای متیل‏جاسمونات و سالیسیلیک‌اسید بر میزان تولید متابولیت‏های ثانویه و ظرفیت آنتی‏اکسیدانی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در شرایط in vitro‏. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(2), 61-76. doi: 10.22108/ijpb.2020.118410.1164
ملیحه هاشمیان; علی گنجعلی; منیره چنیانی. "تأثیر الیسیتورهای متیل‏جاسمونات و سالیسیلیک‌اسید بر میزان تولید متابولیت‏های ثانویه و ظرفیت آنتی‏اکسیدانی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در شرایط in vitro‏". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12, 2, 1399, 61-76. doi: 10.22108/ijpb.2020.118410.1164
هاشمیان, ملیحه, گنجعلی, علی, چنیانی, منیره. (1399). 'تأثیر الیسیتورهای متیل‏جاسمونات و سالیسیلیک‌اسید بر میزان تولید متابولیت‏های ثانویه و ظرفیت آنتی‏اکسیدانی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در شرایط in vitro‏', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 12(2), pp. 61-76. doi: 10.22108/ijpb.2020.118410.1164
هاشمیان, ملیحه, گنجعلی, علی, چنیانی, منیره. تأثیر الیسیتورهای متیل‏جاسمونات و سالیسیلیک‌اسید بر میزان تولید متابولیت‏های ثانویه و ظرفیت آنتی‏اکسیدانی گیاه کلپوره (Teucrium polium L.) در شرایط in vitro‏. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 12(2): 61-76. doi: 10.22108/ijpb.2020.118410.1164


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب