. (1399). سال دهم، شماره یکم،بهار 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(1), 1-122. doi: 10.22108/sppl.2020.24714
. "سال دهم، شماره یکم،بهار 1399". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 1, 1399, 1-122. doi: 10.22108/sppl.2020.24714
. (1399). 'سال دهم، شماره یکم،بهار 1399', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(1), pp. 1-122. doi: 10.22108/sppl.2020.24714
. سال دهم، شماره یکم،بهار 1399. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 10(1): 1-122. doi: 10.22108/sppl.2020.24714


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب