اصفیا, مینو, امینی, کیومرث, کاوسی, مهسا. (1399). مطالعۀ ژنومی ناتوکیناز جدا‌شده از باسیل‌های خاک و کلون‌کردن آن در باکتری اشریشیا کلی به‌منظور استفادۀ دارویی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(33), 69-78. doi: 10.22108/bjm.2020.120355.1250
مینو اصفیا; کیومرث امینی; مهسا کاوسی. "مطالعۀ ژنومی ناتوکیناز جدا‌شده از باسیل‌های خاک و کلون‌کردن آن در باکتری اشریشیا کلی به‌منظور استفادۀ دارویی". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9, 33, 1399, 69-78. doi: 10.22108/bjm.2020.120355.1250
اصفیا, مینو, امینی, کیومرث, کاوسی, مهسا. (1399). 'مطالعۀ ژنومی ناتوکیناز جدا‌شده از باسیل‌های خاک و کلون‌کردن آن در باکتری اشریشیا کلی به‌منظور استفادۀ دارویی', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(33), pp. 69-78. doi: 10.22108/bjm.2020.120355.1250
اصفیا, مینو, امینی, کیومرث, کاوسی, مهسا. مطالعۀ ژنومی ناتوکیناز جدا‌شده از باسیل‌های خاک و کلون‌کردن آن در باکتری اشریشیا کلی به‌منظور استفادۀ دارویی. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1399; 9(33): 69-78. doi: 10.22108/bjm.2020.120355.1250


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب