بختیار نصرآبادی, حسینعلی, حسنقلی پور, طهمورث, میرا, سید ابوالقاسم, ودادهیر, ابوعلی. (1398). توسعة مدل رفتار بازخرید بیمه‌گذاران بیمة زندگی «پژوهشی مبتنی‌بر نظریة داده‌بنیاد»‏. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(4), 33-54. doi: 10.22108/nmrj.2020.119121.1873
حسینعلی بختیار نصرآبادی; طهمورث حسنقلی پور; سید ابوالقاسم میرا; ابوعلی ودادهیر. "توسعة مدل رفتار بازخرید بیمه‌گذاران بیمة زندگی «پژوهشی مبتنی‌بر نظریة داده‌بنیاد»‏". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9, 4, 1398, 33-54. doi: 10.22108/nmrj.2020.119121.1873
بختیار نصرآبادی, حسینعلی, حسنقلی پور, طهمورث, میرا, سید ابوالقاسم, ودادهیر, ابوعلی. (1398). 'توسعة مدل رفتار بازخرید بیمه‌گذاران بیمة زندگی «پژوهشی مبتنی‌بر نظریة داده‌بنیاد»‏', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(4), pp. 33-54. doi: 10.22108/nmrj.2020.119121.1873
بختیار نصرآبادی, حسینعلی, حسنقلی پور, طهمورث, میرا, سید ابوالقاسم, ودادهیر, ابوعلی. توسعة مدل رفتار بازخرید بیمه‌گذاران بیمة زندگی «پژوهشی مبتنی‌بر نظریة داده‌بنیاد»‏. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 9(4): 33-54. doi: 10.22108/nmrj.2020.119121.1873


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب