. (1398). شناسنامه علمی نشریه پژوهش نامه روانشناسی مثبت:سال پنجم، شماره اول، پیاپی 17، بهار 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5(1), -. doi: 10.22108/ppls.2019.24175
. "شناسنامه علمی نشریه پژوهش نامه روانشناسی مثبت:سال پنجم، شماره اول، پیاپی 17، بهار 1398". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5, 1, 1398, -. doi: 10.22108/ppls.2019.24175
. (1398). 'شناسنامه علمی نشریه پژوهش نامه روانشناسی مثبت:سال پنجم، شماره اول، پیاپی 17، بهار 1398', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 5(1), pp. -. doi: 10.22108/ppls.2019.24175
. شناسنامه علمی نشریه پژوهش نامه روانشناسی مثبت:سال پنجم، شماره اول، پیاپی 17، بهار 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 5(1): -. doi: 10.22108/ppls.2019.24175


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب