. (1398). شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال نهم، شماره چهارم، پیاپی 36 ، زمستان1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(4), -. doi: 10.22108/ijp.2019.24121
. "شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال نهم، شماره چهارم، پیاپی 36 ، زمستان1397". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9, 4, 1398, -. doi: 10.22108/ijp.2019.24121
. (1398). 'شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال نهم، شماره چهارم، پیاپی 36 ، زمستان1397', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(4), pp. -. doi: 10.22108/ijp.2019.24121
. شناسنامه علمی نشریه پترولوژی: سال نهم، شماره چهارم، پیاپی 36 ، زمستان1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 9(4): -. doi: 10.22108/ijp.2019.24121


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب