. (1398). شناسنامه علمی: نشریه زیست شناسی گیاهی ایران سال دهم، شماره سی و هشتم، زمستان 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(4), 0-0. doi: 10.22108/ijpb.2019.24100
. "شناسنامه علمی: نشریه زیست شناسی گیاهی ایران سال دهم، شماره سی و هشتم، زمستان 1398". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 4, 1398, 0-0. doi: 10.22108/ijpb.2019.24100
. (1398). 'شناسنامه علمی: نشریه زیست شناسی گیاهی ایران سال دهم، شماره سی و هشتم، زمستان 1398', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(4), pp. 0-0. doi: 10.22108/ijpb.2019.24100
. شناسنامه علمی: نشریه زیست شناسی گیاهی ایران سال دهم، شماره سی و هشتم، زمستان 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 10(4): 0-0. doi: 10.22108/ijpb.2019.24100


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب