. (1398). شناسنامه علمی: نشریه زیست شناسی گیاهی ایران سال یازدهم، شماره سی و نهم، بهار 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(1), 0-0. doi: 10.22108/ijpb.2019.24099
. "شناسنامه علمی: نشریه زیست شناسی گیاهی ایران سال یازدهم، شماره سی و نهم، بهار 1398". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 1, 1398, 0-0. doi: 10.22108/ijpb.2019.24099
. (1398). 'شناسنامه علمی: نشریه زیست شناسی گیاهی ایران سال یازدهم، شماره سی و نهم، بهار 1398', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(1), pp. 0-0. doi: 10.22108/ijpb.2019.24099
. شناسنامه علمی: نشریه زیست شناسی گیاهی ایران سال یازدهم، شماره سی و نهم، بهار 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 11(1): 0-0. doi: 10.22108/ijpb.2019.24099


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب