. (1398). شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 39، بهار 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(1), 0-0. doi: 10.22108/far.2019.24095
. "شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 39، بهار 1398". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11, 1, 1398, 0-0. doi: 10.22108/far.2019.24095
. (1398). 'شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 39، بهار 1398', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 11(1), pp. 0-0. doi: 10.22108/far.2019.24095
. شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال یازدهم، شماره اول، پیاپی 39، بهار 1398. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1398; 11(1): 0-0. doi: 10.22108/far.2019.24095


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب