. (1397). شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال دهم، شماره چهارم، پیاپی 38، زمستان1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(4), 0-0. doi: 10.22108/far.2019.24094
. "شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال دهم، شماره چهارم، پیاپی 38، زمستان1397". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 4, 1397, 0-0. doi: 10.22108/far.2019.24094
. (1397). 'شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال دهم، شماره چهارم، پیاپی 38، زمستان1397', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(4), pp. 0-0. doi: 10.22108/far.2019.24094
. شناسنامه علمی نشریه پژوهش های حسابداری مالی: سال دهم، شماره چهارم، پیاپی 38، زمستان1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 10(4): 0-0. doi: 10.22108/far.2019.24094


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب