. (1397). شناسنامه علمی نشریه پترولوژی،سال نهم، شماره اول، پیاپی 33 ، بهار 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(1), 0-0.
. "شناسنامه علمی نشریه پترولوژی،سال نهم، شماره اول، پیاپی 33 ، بهار 1397". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9, 1, 1397, 0-0.
. (1397). 'شناسنامه علمی نشریه پترولوژی،سال نهم، شماره اول، پیاپی 33 ، بهار 1397', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(1), pp. 0-0.
. شناسنامه علمی نشریه پترولوژی،سال نهم، شماره اول، پیاپی 33 ، بهار 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 9(1): 0-0.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب