. (1396). شناسنامه علمی: سـال نهم، شماره‌ اول، پیاپی 23، بهار و تابستان 1396. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(23), 0-0.
. "شناسنامه علمی: سـال نهم، شماره‌ اول، پیاپی 23، بهار و تابستان 1396". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9, 23, 1396, 0-0.
. (1396). 'شناسنامه علمی: سـال نهم، شماره‌ اول، پیاپی 23، بهار و تابستان 1396', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(23), pp. 0-0.
. شناسنامه علمی: سـال نهم، شماره‌ اول، پیاپی 23، بهار و تابستان 1396. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1396; 9(23): 0-0.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب