. (1395). شناسنامه علمی شماره، دوره 7، شماره 1، بهار 1395. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(1), 0-0.
. "شناسنامه علمی شماره، دوره 7، شماره 1، بهار 1395". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7, 1, 1395, 0-0.
. (1395). 'شناسنامه علمی شماره، دوره 7، شماره 1، بهار 1395', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 7(1), pp. 0-0.
. شناسنامه علمی شماره، دوره 7، شماره 1، بهار 1395. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1395; 7(1): 0-0.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب