رستگاری, علی اصغر, زارعی دارکی, بهروز. (1397). تأثیر بیوفیزیکی مادة فعال سطحی آنیونی بر دینامیک رشد و پیشگویی محاسباتی کینازهای تنظیم‌شده با سیگنال خارج‌سلولی در جلبک Dunaliella viridis. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(4), 1-20. doi: 10.22108/ijpb.2018.105517.1039
علی اصغر رستگاری; بهروز زارعی دارکی. "تأثیر بیوفیزیکی مادة فعال سطحی آنیونی بر دینامیک رشد و پیشگویی محاسباتی کینازهای تنظیم‌شده با سیگنال خارج‌سلولی در جلبک Dunaliella viridis". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10, 4, 1397, 1-20. doi: 10.22108/ijpb.2018.105517.1039
رستگاری, علی اصغر, زارعی دارکی, بهروز. (1397). 'تأثیر بیوفیزیکی مادة فعال سطحی آنیونی بر دینامیک رشد و پیشگویی محاسباتی کینازهای تنظیم‌شده با سیگنال خارج‌سلولی در جلبک Dunaliella viridis', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 10(4), pp. 1-20. doi: 10.22108/ijpb.2018.105517.1039
رستگاری, علی اصغر, زارعی دارکی, بهروز. تأثیر بیوفیزیکی مادة فعال سطحی آنیونی بر دینامیک رشد و پیشگویی محاسباتی کینازهای تنظیم‌شده با سیگنال خارج‌سلولی در جلبک Dunaliella viridis. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 1397; 10(4): 1-20. doi: 10.22108/ijpb.2018.105517.1039


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب