. (2). سال نهم، شماره 1، پیاپی 16، بهار و تابستان 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(1), -.
. "سال نهم، شماره 1، پیاپی 16، بهار و تابستان 1397". سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9, 1, 2, -.
. (2). 'سال نهم، شماره 1، پیاپی 16، بهار و تابستان 1397', سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 9(1), pp. -.
. سال نهم، شماره 1، پیاپی 16، بهار و تابستان 1397. سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان, 2; 9(1): -.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب